Diensten van Kantoor Knibbeler

Hieronder treft u een opsomming aan van ons dienstenpakket. Het blijft een algemeen lijstje, dat zoals uit de praktijk blijkt nooit helemaal compleet is.

- financiële administratie
- salarisadministratie
- aangiften omzetbelasting en/of loonheffingen
- opstellen jaarrekening
- aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
- aangiften vennootschapsbelasting
- aangiften erfbelasting

Eigenlijk komt het er op neer dat wij al uw administratieve en fiscale aangelegenheden kunnen verzorgen dan wel begeleiden.

Veel startende ondernemers zitten met allerlei vragen op administratief, fiscaal en financieel gebied.

Wij zijn er om op al die vragen een goed antwoord te geven en meer.

U krijgt nuttige adviezen die voor een startende ondernemer van belang zijn.


Indien u behoefte heeft aan een kennismakingsgesprek, neemt u dan contact op met ons.